Uncategorized

מציג 1–21 מתוך 24 תוצאות

  כרטיס ל 6 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  כרטיס ל 6 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  למשתתף
  כרטיס ל 5 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  כרטיס ל 5 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  למשתתף
  כרטיס ל 4 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  כרטיס ל 4 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  למשתתף
  כרטיס ל 3 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  כרטיס ל 3 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  למשתתף
  כרטיס ל 2 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  כרטיס ל 2 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  למשתתף
  כרטיס ל 1 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  כרטיס ל 1 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  למשתתף
  כרטיס ל 6 מסיירים (209 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 6 מסיירים (209 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 7 מסיירים (209 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 7 מסיירים (209 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 8 מסיירים (209 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 8 מסיירים (209 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 5 מסיירים (209 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 5 מסיירים (209 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 4 מסיירים (209 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 4 מסיירים (209 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 3 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 3 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 2 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 2 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 6 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 6 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל7 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל7 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל8 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל8 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 2 מסיירים (249 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 2 מסיירים (249 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  בני ברק
  בני ברק

  בני ברק

  BENE BRAQ

  עלות משתנה לפי מספר משתתפים

  וודקה ללא הגבלה
  למשתתף

  מתאים לסיורים פרטיים בלבד

  אפשרות לכשר

  כרטיס ל 2 מסיירים (239 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 2 מסיירים (239 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 5 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 5 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 4 מסיירים (229 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 4 מסיירים (229 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
תפריט

שוק EAT