Uncategorized

מציג 1–21 מתוך 27 תוצאות

  כרטיס ל 6 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  כרטיס ל 6 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  למשתתף
  כרטיס ל 5 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  כרטיס ל 5 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  למשתתף
  כרטיס ל 4 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  כרטיס ל 4 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  למשתתף
  כרטיס ל 3 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  כרטיס ל 3 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  למשתתף
  כרטיס ל 2 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  כרטיס ל 2 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  למשתתף
  כרטיס ל 1 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  כרטיס ל 1 מסיירים (150 ש"ח למשתתף)- גרפיטי

  למשתתף
  כרטיס ל 6 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 6 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 7 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 7 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 8 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 8 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 5 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 5 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 4 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 4 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 3 מסיירים (235 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 3 מסיירים (235 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 3 מסיירים (239 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 3 מסיירים (239 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 2 מסיירים (235 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 2 מסיירים (235 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 6 מסיירים (229 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 6 מסיירים (229 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 7 מסיירים (229 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 7 מסיירים (229 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל8 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל8 מסיירים (219 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 2 מסיירים (249 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 2 מסיירים (249 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  בני ברק
  בני ברק

  בני ברק

  BENE BRAQ

  עלות משתנה לפי מספר משתתפים

  וודקה ללא הגבלה
  למשתתף

  מתאים לסיורים פרטיים בלבד

  אפשרות לכשר

  כרטיס ל 2 מסיירים (239 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 2 מסיירים (239 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
  כרטיס ל 5 מסיירים (235 ש"ח למשתתף)

  כרטיס ל 5 מסיירים (235 ש"ח למשתתף)

  למשתתף
תפריט

שוק EAT